bridge career global

Mẫu liên hệ

Nhập thông tin sau và nhấp vào nút
"Tiếp tục xác nhận"

Tên
* bắt buộc
katakana
* bắt buộc
năm sinh
* bắt buộc
Quốc tịch
* bắt buộc
Tư cách lưu trú hiện tại
* bắt buộc
Giới tính
* bắt buộc
Tỉnh,thành phố
* bắt buộc
Thị xã,thị trấn
* bắt buộc
Số điện thoại di động
(Số nửa chiều rộng)
* bắt buộc
Địa chỉ email
Khả năng tiếng nhật* bắt buộc
Hình thức làm việc mong muốn
* bắt buộc
Loại hình việc làm mong muốn
Địa điểm mong muốn chuyển việc
Thời gian mong muốn sẽ chuyển việc
* bắt buộc
Yêu cầu khác

利用規約・個人情報の取り扱いについては、こちらをご参照ください。